Ten Toon!

Vocaal ensemble

Historie

Vocaal Ensemble Ten Toon! is ooit begonnen als projectkoor in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Inmiddels is Ten Toon! uitgegroeid tot een vast koor, alhoewel zangers en dirigenten komen en gaan…

Ten Toon! besloot in 1998 als projectkoor onder leiding van Jeroen Bredewold, dat het veel leuker zou zijn om langer met elkaar bezig te zijn. Een koorgeluid te vormen dat niet alleen tijdens projecten, maar het hele jaar door zou klinken. Dit idee werd in de praktijk gebracht en de zoektocht naar uitbreiding van het koor met vaste zangers begon. Een aantal zangers van het eerste uur maken ook nu nog deel uit van het koor. Samen met Jeroen Bredewold heeft Ten Toon! gedurende meerdere seizoenen zeer diverse programma’s ten gehore gebracht. Daaruit is ook de traditie geboren om in de programmering uit te gaan van een drietal belangrijke uitgangspunten:

1    Thematische opbouw. De werken moeten onderling verbonden zijn in inhoud, sfeer of tekst.
2    Combinatie van oud en nieuw. Het programma is evenwichtig opgebouwd uit oude en recentere muziek.
3    Intermezzi. De programma’s bevatten veelvuldig gastoptredens van musici, voordrachten, dans of visuele kunst.

Deze werkwijze wordt tot op de dag van vandaag door Ten Toon! gehanteerd. Na het vertrek van Jeroen naar Frankrijk heeft het koor achtereenvolgens onder leiding gestaan van Luuk Dijkhuis en later van Elzemien Brouwer. Sinds enige jaren wordt Vocaal Ensemble Ten Toon! geleid door Wilfred Reneman.