Ten Toon!

Vocaal ensemble

Aankomende concerten

Zaterdag 6 april 2019 – Vries – Dorpskerk

Zondag 7 april 2019 – Groningen – Lutherse Kerk

Vocaal Ensemble Ten Toon is voornemens om op 6 en 7 april 2019 te concerteren met een bijzonder programma waarin het werk van moderne Noord-Amerikaanse componisten centraal staat. De werktitel van het programma is “America First”. De werktitel “America First” roept vandaag de dag veelal negatieve associaties op met een verdeeld Amerika, agressieve tweets en andere spierballentaal. Wij focussen ons met dit programma op de jonge, maar rijke muziekgeschiedenis van het land, die het verdient belicht te worden in Nederland. Let The Netherlands be Second! Het is de bedoeling om het concert twee keer uit te voeren. In de stad Groningen (Lutherse kerk) en in Vries (Dorpskerk).
 
Op het programma staan werken van Amerikaanse componisten. Het gaat om werken die, voor zover ons bekend, voor het overgrote deel zelden of nooit zijn uitgevoerd in Nederland en die naar verwachting een groot publiek zullen aanspreken. Hieronder is een deel van het repertoire kort uitgelicht.
 
Van Jeffrey Quick (Michigan, 1956) staan een aantal a capella werken op het programma. Zijn composities zouden als neoklassiek kunnen worden geclassificeerd, maar dan wel aangevuld met een hoog persoonlijk en emotioneel gehalte.
Op het programma staan verder een aantal werken met pianobegeleiding. Van Caroline S. Arnold (Oberlin, 1931-2014) staat ‘Desiderata’ op het programma, een energiek maar ritmisch complex werk met een fraaie tekst die oproept tot bezinning, redelijkheid en wereldvrede.
Van Gordon “Gordy” Johnson (basgitarist, 1952) staan de “Three Japanese Songs” geprogrammeerd. Deze drie ultrakorte koorliederen zijn zeer fijnzinnig van klank en melodie. Het eerste van de drie liederen is geheel bitonaal gecomponeerd.

Voor het stuk “Circus Band” van Charles Ives (Danbury, 1874-1954) zijn twee pianisten nodig. Ives neemt in de muziekgeschiedenis een geheel eigen plek in door de eigenzinnigheid van zijn composities en stijl. Van dit stuk zijn twee versies voorhanden: een instrumentale voor symfonieorkest en één voor gemengd koor en piano vierhandig. Deze laatste staat op het programma. De twee aan te trekken pianisten zullen tevens een vierhandig werk van Percy Grainger (1882-1961) ten gehore brengen. Hij was van geboorte Australiër, maar woonde 50 jaar van zijn leven in Amerika en was een fanatiek verzamelaar en bewerker van volksmuziek.
 
Tenslotte worden een aantal liederen van de beroemde Amerikaanse volksopera Porgy and Bess van George Gershwin (1898-1937) ten gehore gebracht, in een koorsetting van Harry Simeone (1910-2005).

Reserveren via info.tentoon@gmail.com