Ten Toon!

Vocaal ensemble

Aankomende concerten

Requiem Salieri

Zondag 4 juni 2023, 16.00 uur
Pelstergasthuiskerk, Pelsterstraat 43 Groningen

Een requiem is van oorsprong een mis voor de overledene en een gebed voor de eeuwige rust. Deze religieuze traditie heeft in de loop van de tijd mooie, ontroerende en veelal mystieke muziek voortgebracht van uiteenlopende componisten. Het Requiem van Salieri is hiervan een prachtig voorbeeld.

Het Requiem van Antonio Salieri (1750-1825) vormt het hoofdonderdeel van ons programma. Het Requiem dat ongeveer 45 minuten duurt, is van begin tot eind welluidend, vol contrast, goed opgebouwd en hier en daar enorm expressief. Salieri schreef zijn Requiem voor koor, vier solisten en orkest. We voeren het werk uit in een kleinschalige setting waarbij de orkestpartij zal worden gespeeld op accordeon en het koor ook de solopartijen zingt. Salieri was een tijdgenoot van Mozart – hij is alleen veel ouder geworden dan zijn beroemde generatiegenoot. Over Salieri doen veel verhalen de ronde. Een daarvan is dat hij de mindere versie van Mozart zou zijn. Met de uitvoering van dit Requiem hopen wij dit verhaal te ontkrachten.

Behalve het Requiem zingen we nog twee andere, kortere werken die aansluiten bij het thema van het Requiem. Van Henry Purcell (1659-1695) zingen we Man that is born of a woman. Een prachtig, monumentaal werk over de vergankelijkheid van het bestaan en een gebed om niet in pijn te hoeven sterven. Hij schreef het kort voor zijn eigen dood, voor de begrafenisdienst van Queen Mary.

Van Gottfried August Homilius (1714-1785) zingen we het motet Wir liegen vor dir mit unserm Gebet. Een gebed om genade, een ontroerend lied. Als student studeerde Homilius in Leipzig orgel bij Johann Sebastian Bach. Hij bleef daar werkzaam tot zijn dood.

Dirigent: Wilfred Reneman
Accordeon: Ellen Zijm

Entree
Kaartjes aan de zaal: € 15,-. Pin aanwezig.
In voorverkoop: €12,50. Reservering via info.tentoon@gmail.com of door overmaking van €12,50 p.p. op bankrekening NL25 INGB 0009 3485 27 t.n.v. Vocaal Ensemble Ten Toon, o.v.v. kaartjes Requiem 4 juni, naam + aantal te reserveren kaartjes